KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy medycznej i zdobycia niezbędnych umiejętności, które mogą pomóc w ratowaniu życia i zdrowia innych osób

Zdjęcie przedstawia grupę osób ćwiczących udzielanie pierwszej pomocy medycznej na fantomie oraz napis Kurs pierwszej pomocy medycznej oraz logo strzelnicy w Libiążu

Nasze szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zdobyć lub uaktualnić swoją wiedzę na temat udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej w nagłych sytuacjach.
Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się m.in.:
✅ jak rozpoznać sytuacje nagłe i jak na nie reagować,
✅ jak postępować w przypadku poparzeń, oparzeń czy innych obrażeń skóry,
✅ jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku wypadków z udziałem dzieci,
✅ jak postępować w przypadku krwotoków.

Szkolenie składa się z teoretycznej części oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności na manekinach oraz w symulacjach.

💲 Koszt szkolenia: 250 PLN

Zapraszamy wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat Pierwszej Pomocy

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!