ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA

Mamy dla Was świetną wiadomość - już niedługo, bo 28 maja 2023, na strzelnicy Tactical Core w Libiążu, odbędą się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa!

Zdjęcie przedstawia grafikę mężczyzny trzymającego broń oraz puchar. W lewym górnym rogu znajduje się logi strzelnicy Tactical Core poniżej napis zawody o Puchar Prezesa

Rywalizacja będzie trwała w trzech konkurencjach:
🔫 pistolet sportowy bocznego zapłonu,
🔫 pistolet bojowy centralnego zapłonu,
🔫 karabin sportowy bocznego zapłonu.

Będzie to wspaniała okazja, aby pokazać swoje umiejętności i zmierzyć się z innymi pasjonatami strzelectwa 💥🔫

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody🎁🎁🎁, więc warto wziąć udział w zawodach i spróbować swoich sił.

Nie ma znaczenia, czy jesteś doświadczonym strzelcem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z tą dyscypliną – każdy uczestnik ma szansę na wygraną🏆

🎯Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów, które już teraz są otwarte🎯

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście na miejscu.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją i zapiszcie się już dziś!

Wpisowe na konkurencję: 40zł
Limit miejsc na konkurencję: 30 zawodników

Start:
9:00 – 12:00  pistolet sportowy bocznego zapłonu,
13:00 – 16:00 pistolet bojowy centralnego zapłonu,
17:00 – 21:00 karabin sportowy bocznego zapłonu.

Do zobaczenia na strzelnicy!

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA TACTICAL CORE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawody Strzeleckie O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA TACTICAL CORE zwane dalej Zawodami, są imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Tactical Core.
2. Terminem rozgrywania Zawodów jest dzień 28 maja 2023 r.
3. Miejscem rozgrywania Zawodów jest strzelnica Stowarzyszenia Tactical Core w Parku Wodnym w Libiążu, ul. Jana Pawła II.
4. Celem rozgrywania zawodów jest:
• Popularyzacja sportu strzeleckiego
• Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji strzeleckich
• Rywalizacja sportowa
• Integracja środowisk strzeleckich
5. Uczestnikami Zawodów są osoby zrzeszone w klubach strzeleckich, stowarzyszeniach oraz osoby niezrzeszone.
6. Osoba do kontaktów: Bartłomiej KAMIŃSKI tel. 531 655 352.
7. Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach:
• pistolet sportowy bocznego zapłonu – 10 strzałów,
• pistolet bojowy centralnego zapłonu – 10 strzałów,
• karabin sportowy bocznego zapłonu – 10 strzałów.
8. Uczestnicy zawodów korzystają wyłącznie z broni oraz amunicji zabezpieczanych przez organizatora.
9. Wyniki ze wszystkich konkurencji rozegranych zawodów będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Tactical Core oraz stronie Facebook.
10. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami określonymi dla strzelnicy Stowarzyszenia Tactical Core.

II. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI

1. Zawody w konkurencji pistolet sportowy bocznego zapłonu rozgrywane są w oparciu o następujące zasady:
Broń – pistolet sportowy MCM (Margolin) kaliber .22LR
Odległość strzelania – 25 m
Cel – tarcza sportowa (TS-4)
Liczba strzałów – 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych
Czas strzelania – 10 minut (na 10 strzałów)
Postawa – stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
Warunki strzelania: – strzelnica kryta, oświetlenie sztuczne.
Rodzaj ognia: – pojedynczy.
Ocena: – zliczanie punktów wg zasad ogólnych.
Wskazówki: Na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na linii otwarcia ognia (stanowisko), przyjmuje postawę strzelecką, wprowadza nabój do komory nabojowej, zabezpiecza broń i melduje gotowość do strzelania przez podniesienie wolnej ręki. Kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Pięć próbnych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania pięciu próbnych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zaznaczenia przestrzelin.

Po powrocie na linię otwarcia ognia (stanowisko) i zgłoszeniu gotowości przez strzelającego, kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Dziesięć ocenianych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania dziesięciu ocenianych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zliczenia uzyskanych punktów, zapisuje je na tarczy oraz zdejmuje tarczę celem dostarczenia jej sędziemu.

2. Zawody w konkurencji pistolet bojowy centralnego zapłonu rozgrywane są w oparciu o następujące zasady:
Broń – pistolet AF Strike One kaliber 9x19mm
Odległość strzelania – 25 m
Cel – tarcza sportowa (TS-4)
Liczba strzałów – 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych
Czas strzelania – 10 minut (na 10 strzałów)
Postawa – stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
Warunki strzelania: – strzelnica kryta, oświetlenie sztuczne.
Rodzaj ognia: – pojedynczy.
Ocena: – zliczanie punktów wg zasad ogólnych.
Wskazówki: Na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na linii otwarcia ognia (stanowisko), przyjmuje postawę strzelecką, wprowadza nabój do komory nabojowej, zabezpiecza broń i melduje gotowość do strzelania przez podniesienie wolnej ręki. Kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Pięć próbnych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania pięciu próbnych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu
i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zaznaczenia przestrzelin.

Po powrocie na linię otwarcia ognia (stanowisko) i zgłoszeniu gotowości przez strzelającego, kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Dziesięć ocenianych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania dziesięciu ocenianych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zliczenia uzyskanych punktów, zapisuje je na tarczy oraz zdejmuje tarczę celem dostarczenia jej sędziemu.

3. Zawody w konkurencji karabinek sportowy bocznego zapłonu rozgrywane są w oparciu o następujące zasady:
Broń – karabinek sportowy bocznego zapłonu Rossi mod. 7022 kaliber .22LR
Odległość strzelania – 25 m
Cel – tarcza sportowa (TS-4)
Liczba strzałów – 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych
Czas strzelania – 10 minut (na 10 strzałów)
Postawa – stojąca z wolnej ręki
Warunki strzelania: – strzelnica kryta, oświetlenie sztuczne.
Rodzaj ognia: – pojedynczy.
Ocena: – zliczanie punktów wg zasad ogólnych.
Wskazówki: Na komendę kierownika strzelania „Naprzód” strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na linii otwarcia ognia (stanowisko), przyjmuje postawę strzelecką stojącą, wprowadza nabój do komory nabojowej, zabezpiecza broń i melduje gotowość do strzelania przez podniesienie wolnej ręki. Kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Pięć próbnych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania pięciu próbnych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zaznaczenia przestrzelin.

Po powrocie na linię otwarcia ognia (stanowisko), przyjęciu postawy strzeleckiej stojącej i zgłoszeniu gotowości strzelającego, kierownik strzelania podaje następujące komendy: do rozpoczęcia strzelania „Dziesięć ocenianych – do tarczy ognia”, a po zakończeniu oddania dziesięciu ocenianych strzałów podaje komendę „Przerwij ogień”. Następnie po rozładowaniu i sprawdzeniu broni, kierownik strzelania wraz ze strzelającym podchodzi do tarczy i dokonuje zliczenia uzyskanych punktów, zapisuje je na tarczy oraz zdejmuje tarczę celem dostarczenia jej sędziemu.

4. Zasady obowiązujące w trakcie zawodów:
a) Naruszenie warunków bezpieczeństwa skutkuje dyskwalifikacją zawodnika, przerwaniem aktualnego strzelania oraz nie dopuszczeniem do kolejnych strzelań.
b) Za upuszczenie broni na ziemię zawodnik jest dyskwalifikowany
c) W przypadku awarii broni lub zacięcia broni spowodowanego przez jej niesprawność lub wadę amunicji, zawodnik ma prawo do powtórzenia strzelania. Kolejna awaria (zacięcie) kończy start zawodnika.
d) Liczenie punktów uzyskanych w dziesięciu strzałach ocenianych odbywa się na ogólnych zasadach (linie podziału pól punktowych wliczają się punktowo “w górę”). Decyzje sędziego dotyczące sposobu zaliczenia danych przestrzelin na określone punkty są niepodważalne i ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klasyfikacja zawodników będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji oraz zbiorczo, jako suma punktowa wszystkich konkurencji rozgrywanych na zawodach.
2. Zdobywcą PUCHARU PREZESA w poszczególnych konkurencjach (pistolet sportowy, pistolet bojowy, karabin sportowy) jest zawodnik, który uzyska największą ilość punktów w danej konkurencji.
3. Nagrody rzeczowe przyznawane będą dla strzelców, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach.
4. W przypadku wystąpienia równej liczby punktów zdobytych przez zawodników uniemożliwiających wyłonienie jednego zwycięzcy w każdej z konkurencji dokonywana będzie “dogrywka” polegająca na oddaniu trzech strzałów ocenianych według warunków konkurencji, w której wyłaniany ma być zwycięzca.
5. Wszelkie sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów, uzyskanego wyniku, klasyfikacji oraz nagród rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia Tactical Core i jego decyzje są ostatecznymi.